Мой Любимый Тигр (Russian) ; 나와 호랑이님 (Korean) ; Lord Tiger and I (English) ; Vợ Tôi Là Hổ (Vietnamese - Tiếng Việt)
Author(s)
Genre(s)